Cấp độ tài khoản càng cao, nhận thưởng càng khủng

Tin tức khuyến mãi
Cấp độ chơi của bạn ở casino w88 đã đủ nhận thưởng khủng hay chưa? Nếu đủ hãy xem mức thưởng mà chúng tôi chia sẻ bên dưới nhé.
ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:
  1. Chương trình khuyến mãi này sẽ được bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/03/2020 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 31/03/2020.
  2. Thành Viên chỉ cần tham gia vào trò chơi nhiêu hơn để nâng cấp tài khoản và có thể nhận được xu thưởng như sau:
   CẤP ĐỘ KINH NGHIỆM THƯỞNG (XU)
   1 0
   2 500 10
   3 1,000 15
   4 1,900 20
   5 3,000 25
   6 4,000 30
   7 4,700 35
   8 5,700 40
   9 6,600 45
   10 7,500 50
   11 8,500 55
   12 9,400 60
   13 11,000 65
   14 12,000 70
   15 13,000 75
   16 14,000 80
   17 15,000 85
   18 16,000 90
   19 17,000 95
   20 18,000 100
   21 19,000 105
   22 20,000 110
   23 22,000 115
   24 24,000 120
   25 26,000 125
   26 28,000 130
   27 30,000 135
   28 32,000 140
   29 34,000 145
   30 36,000 150
   31 40,000 155
   32 45,000 160
   33 50,000 165
   34 60,000 170
   35 70,000 175
   36 80,000 180
   37 100,000 185
   38 125,000 190
   39 150,000 195
   40 200,000 200
   41 250,000 205
   42 300,000 210
   43 350,000 215
   44 400,000 220
   45 450,000 225
   46 500,000 230
   47 550,000 235
   48 600,000 240
   49 650,000 245
   50 700,000 250
   51 750,000 255
   52 800,000 260
   53 850,000 265
   54 900,000 270
   55 950,000 275
   56 1,000,000 280
   57 1,050,000 285
   58 1,100,000 290
   59 1,150,000 295
   60 1,200,000 300
   61 1,300,000 305
   62 1,400,000 310
   63 1,500,000 315
   64 1,600,000 320
   65 1,700,000 325
   66 1,800,000 330
   67 1,900,000 335
   68 2,000,000 340
   69 2,100,000 345
   70 2,250,000 350
   71 2,400,000 355
   72 2,550,000 360
   73 2,700,000 365
   74 2,850,000 370
   75 3,000,000 375
   76 3,150,000 380
   77 3,300,000 385
   78 3,450,000 390
   79 3,600,000 395
   80 3,750,000 400
 1. Thành Viên có thể tham vào các chương trình khuyến mãi nâng cấp tài khoản từ cấp độ 2 đến cấp độ 80.
 2. W88 còn có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
 3. Các Quy Định Chung về khuyến mãi W88 sẽ được áp dụng.

Đăng ký tham gia theo link w88bet ngay hôm nay.

link đăng ký w88